Attest A1 – er et stop på det administrative vanvid i sigte?

Tidligere gav A1-attesten i forbindelse med tjenesterejser over landegrænser anledning til hovedpine. Ifølge en meddelelse fra EU-Kommissionen bliver det snart ændret.

En A1-attest dokumenterer, at arbejdstageren er omfattet af social sikring i sit hjemland, når han eller hun arbejder i en anden EU-medlemsstat. For virksomheder, der er aktive i dansk-tyske sammenhænge, er det en del af dagligdagen, at deres medarbejdere rejser over landegrænsen mellem Danmark og Tyskland i forbindelse med deres arbejde.

I hvilke tilfælde skal man ansøge om en A1-attest for sine medarbejdere? De nuværende regler siger, at man altid skal ansøge om en A1-attest, når en medarbejder overskrider en landegrænse i forbindelse med sit arbejde. Dette omfatter alt fra et møde med potentielle kunder til interne seminarer i udlandet. Selv når en medarbejder tanker en tjenestebil over landegrænsen, kræver det en A1-attest, hvis det foregår i arbejdstiden.

Hvad er konsekvenserne, hvis en medarbejder ikke har den nødvendige attest? EU-staten, hvori medarbejderen udfører sit arbejde, kan kræve betaling for de sociale bidrag, som arbejdstageren ville være forpligtet til at betale som normalt registreret arbejdstager i landet.

Udover det kan myndighederne blokere arbejdstagernes tilgang til konferenceområder og lignende. Nogle EU-lande opkræver endda bøder, hvis arbejdstageren ikke kan bevise, at der er ansøgt om attesten.

EU-Kommissionen har i 2019 oplyst, at det er dens hensigt at ophæve kravet om A1-attester ved tjenesterejser. Planen er, at der skal oprettes en grænse for, hvornår en arbejdsoptagning i udlandet er relevant med fokus på attestkravet. På nuværende tidspunkt er der dog ikke enighed om en ændring af bestemmelserne. Virksomheder, som opererer i dansk-tyske sammenhænge, skal derfor stadig rette sig efter ovenstående bestemmelser.


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.