Eksportdokumenter kan nu tegnes digitalt

I en tidligere udgave forklarede vi, hvor du som dansk virksomhed kan få udstedt langtidsleverandørerklæringer. Nu er det også muligt at få påtegnet andre eksportdokumenter digitalt.

I starten af året lancerede Dansk Industris Certifikatservice en service for påtegningen af langtidsleverandørerklæringer. Disse bliver påkrævet af tyske handelskamre og virksomheder, når du handler med tyske kunder. Læs mere her: https://www.handelskammer.dk/dk/newsroom/nyhedsbreve/legal-tax-newsletter/2018-nr-2/hvem-udsteder-oprindelsescertifikater/

Nyhed: Digital påtegning af eksportdokumenter
DIs Certifikatservice har nu udvidet sin service til også at omfatte andre eksportdokumenter såsom handelsfakturaer. Når et handelskammer i modtagerlandet kræver, at oprindelsescertifikateter, leverandørerklæringer eller lignende skal påtegnes af et handelskammer i afsenderlandet, kan DI hjælpe.

Hvad skal jeg gøre?
Hvis din kunde kræver, at dine dokumenter påtegnes af et handelskammer, så kan du med fordel sende disse som pdf. til Dansk Industris Certifikatservice. Behandlingstiden er på omkring én time, og du vil dernæst modtage et link, der indeholder de påtegnede dokumenter, og som du kan videresende til din kunde.

Mere Information om påtegningen af oprindelsescertifikater og support kan du finde på DI's website:
di.dk/Marked/Eksport/Eksporthaandbogen/Nyheder/Pages/DICertifikatservicepaategnerdigitaleoprindelsescertifikaterognu.aspx

https://www2.danskerhverv.dk/coc/Sider/Oprindelsescertifikat.aspx