Handelsagentens godtgørelse

Kan godtgørelseskrav til handelsagenten udelukkes i prøvetiden?

Domstolen for De europæiske Fællesskaber (EuGH) har nu ved dom afsagt den 19.04.2018 bestemt, at en handelsagent også under prøvetiden kan få godtgørelse. Art. 17 af direktiv 86/653/EWG bestemmer, at handelsagenten har et godtgørelseskrav for de fordele, som selskabet i form for nye kunder har opnået efter ophør af handelsagentaftalen. Godtgørelseskravet kan ikke udelukkes i forvejen (§ 89 b stk. 4 i den tyske handelslov (”Handelsgesetzbuch”, HGB)).

Selvom en virksomhed allerede på forhånd prøver at udelukke godtgørelse til handelsagenten, har EuGH nu bekræftet, at det heller ikke er tilladt i prøvetiden. I den konkrete sag har selskabet og handelsagenten aftalt et års prøvetid. Efter et halvt år har selskabet på grund af manglende succes opsagt kontrakten med handelsagenten. Pga. prøvetiden kunne handelsagenten ikke få godtgørelse, men udelukkelsen af godtgørelse var ikke gyldig.

Praktiske henvisninger
Loven bestemmer, at godtgørelseskravet ikke kan udelukkes i forvejen. Men en efterfølgende udelukkelse er tilladt. Ved opsigelsen af handelsagenten plejer vi i samarbejde med klienten at finde en afsluttende løsning med agenten, hvor alle yderligere krav er udelukket.


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København og Hamborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 40 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.