Håndtering af skattemæssig compliance i Tyskland

Skærpede regler og truende sanktioner betyder, at både små og mellemstore virksomheder med fordel kan bruge ressourcer på at indrette et internt kontrolsystem - eksempelvis et Tax CMS.

Det er virksomhedsledelsens ansvar at sikre, at loven overholdes. Det gælder også de skattemæssige bestemmelser, der i øjeblikket har skattemyndighedernes særlige interesse som følge af den seneste tids udvikling i skatteforvaltningens kontrol af selskaber.

Et Tax CMS kan hjælpe din virksomhed med at undgå juridiske konsekvenser som for eksempel personlig hæftelse eller andre strafferetlige følger for den økonomiansvarlige.

Som det tyske finansministerium påpeger: ”Hvis den skattepligtige har indrettet et internt kontrolsystem, som har til formål at opfylde skattemæssige forpligtelser, kan dette eventuelt udgøre et indicium, der kan tale imod, at der er tale om forsæt eller letsindighed – dvs. at det er en fordel at have oprettet et Tax CMS, men det fritager ikke selskaber for at blive kontrolleret i den pågældende enkeltsag.”

Er CMS også for små og mellemstore virksomheder?
Det korte svar er: Ja! Skærpede regler og truende sanktioner betyder, at et passende og effektivt Tax CMS er nødvendigt uanset virksomhedens størrelse.

Især små og mellemstore virksomheder er ofte forsigtige med at systematisere de skattemæssige processer. De frygter, at det enten er meget dyrt og/eller belaster personalet. Men uorden i procedurerne kan give anledning til, at revisorerne videregiver sagen til myndighederne. Og i yderste konsekvens kan det betyde bøder, hæftelse og strafferetlige følger.

Læs hele flyeren fra BDO om skattemæssig compliance i Tyskland her.


BDO’s revisorer og rådgivere arbejder tæt på tværs af den dansk/tysk grænse. Når du krydser landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, gælder der andre skatteregler og procedurer for virksomheder. Rådgivning- og revisionsvirksomheden BDO er tilstede i 31 byer i Danmark og 26 byer i Tyskland. BDO har et tæt samarbejde på tværs af grænsen, og tilbyder derfor specialiseret sparring og rådgivning til virksomheder og deres medarbejdere. BDO's medarbejder taler dansk i Tyskland og tysk i Danmark, og kan derfor hjælpe virksomheder med at gøre forretning på begge sider af den dansk/tysk grænse uden sproglige barrierer