Er direktører beskyttet mod opsigelse?

„Kündigungschutzgesetz“ i Tyskland beskytter arbejdstagere i virksomheder med mere end ti medarbejdere mod opsigelse. Men denne beskyttelse gælder ikke adm. direktører. De er juridisk set nemlig slet ikke arbejdstagere, men arbejder på basis af en direktør-tjenestekontrakt.

Beskyttelsesret gælder desuden ikke, hvis den adm. direktør ved modtagelsen af opsigelsen (stadig) officielt var udpeget som adm. direktør. Det sker gennem en generalforsamlingsbeslutning. Udelukkelsen af denne beskyttelseslov gælder ifølge den tyske højesteret for arbejdsretssager (”Bundesarbeitsgericht”, BAG) også, hvis den administrative direktør - juridisk set - betragter sig selv som arbejdstager, og hvis han i sin funktion som firmaets udførende organ ikke helt havde frie hænder.

En opsagt adm. direktør, som kan bevise at han - juridisk set – er arbejdstager, har kun én mulighed for at påberåbe sig retten til opsigelsesbeskyttelse. Den gælder kun, hvis han ved modtagelsen af opsigelsen allerede har nedlagt direktørstillingen. Men også dette sætter BAG nu i en nylig offentliggjort afgørelse spørgsmålstegn ved. Med denne afgørelse afslutter BAG alle tidligere observerede forsøg fra opsagte adm. direktører, som prøver på at skaffe sig beskyttelse mod opsigelse i henhold til ”Kündigungsschutzgesetz” (KSchG) og henviser dem i stedet for til generelle, civilretlige bestemmelser, som iflg. BAG beskytter dem på tilstrækkelig vis mod misbrug af opsigelsesretten.


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København og Hamborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 40 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.