Ligestilling i erhvervslivet – en dansk-tysk sammenligning

Debatten om kvinder i direktioner og ligeløn er i gang igen. Selvom mange tror på en høj grad af ligestilling i Danmark, er der fortsat stor lønforskel. Der er heller ikke så mange kvindelige ledere. Men hvordan ser det egentligt ud i Tyskland? Vi har kigget på tallene for Danmark og Tyskland.

Danske virksomheder udfordres på ligeløn blandt de ansatte samt andelen af kvinder i direktioner og bestyrelser. Nye tal fra EU-kommissionen viser, at det såkaldte ”gender pay gap” i Danmark stadig er relativt stort, og at ledelserne stadig er domineret af mænd.

Tyskland har et af de højeste ”gender pay gaps” i Europa

Også i Tyskland diskuteres ligeløn og ligestilling i erhvervslivet; ikke mindst fordi Tyskland har et af de højeste gender pay gaps i EU. Kvinder i Tyskland tjener i gennemsnit 22 % mindre i løn end mænd.Men hvad kan man gøre for at udligne denne forskel? I et forsøg på at nå et skridt nærmere ligeløn, indførtes det i Tyskland tidligere i år, at virksomheder med mere end 200 medarbejdere skal offentliggøre deres gender pay gap. Og det går lige så stille fremad. Statistikken viser, at Tyskland på fem år har sænket sit gender pay gap med ca. 1 %-point. Dog går det lidt hurtigere i Danmark med en fremgang på knap 2 %-point.

Tyskland overhaler Danmark, hvad angår kvinder i bestyrelserne

Udover ligeløn er antallet i kvinder i bestyrelserne og direktionerne et emne i ligestillingsdebatten. I Danmark tales der om at pålægge virksomheder ”kvindekvoter”, hvilket i 2016 blev indført for de ca. 100 største virksomheder i Tyskland. De er forpligtede til en kvote på mindst 30 % kvinder blandt nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Statistikken viser da også, at det er gået markant fremad i Tyskland, som - med mere end 30 % kvinder i bestyrelsen i de største børsnoterede selskaber - har overhalet Danmark indenom. I Danmark er det også uden lovgivning gået markant fremad. Kvindelige ledere er dog stadig væsentligt i undertal. Med et gennemsnit på ca. 15 % i begge lande er der fortsat plads til forbedringer.

Kilde: Eurostat

Tilbage