"Die Luft wird dünner" i de tyske konjunkturer

Under overskriften ”Die Luft wird dünner” viser den nye rundspørge fra de tyske handelskamre (DIHK), at forventningerne blandt de tyske virksomheder er sænket. Men selvom der tegnes et mere dystert billede af 2019 end 2018, er niveauet fortsat højt.

Tallene viser:

  • Den økonomisk situation er god: Selvom virksomhedernes forventninger relativt set er faldet, tegner konjunkturerne fortsat godt. Især i byggebranchen går det bedre end nogensinde før, og handel og service nyder godt af en høj efterspørgsel på hjemmemarkedet. De største virksomheder og industrien, som er mere påvirket af frygten for en international handelskonflikt, trækker dog lidt i den modsatte retning.
  • Virksomhedernes forventninger er de laveste i de sidste fire år. Dette skyldes primært manglen på kvalificeret arbejdskraft – en faktor, som fra at være den mindst betydningsfulde i 2010 nu er blevet den mest betydningsfulde faktor i 2018. Derudover udgør stigende energi- og råvarepriser en øget risiko.
  • Forventningerne til eksport er faldet: En mulig handelskonflikt mellem USA og Kina truer og skaber usikkerhed. Det går især ud over fremstillingsvirksomheder.
  • Lavere investeringsforventninger: Den internationale usikkerhed påvirker også investeringslysten negativt, selvom niveauet dog stadig er meget højt.
  • Fortsat høj beskæftigelse: I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, holder virksomhederne på medarbejderne trods svagere konjunkturer og stigende lønninger.

Der tegner sig et billede af, at det på det tyske hjemmemarked går rigtigt godt, mens eksporten og de store internationale koncerner er mere påvirket af frygten for en international handelskonflikt. Derudover kan manglen på arbejdskraft vise sig at blive en bremseklods for videre økonomisk vækst.

Trods de mindre positive konjunkturer sammenlignet med sidste rundspørge, er den tyske økonomi fortsat stærk. Det betyder også gode muligheder for danske eksportører.

 

 

Tilbage