maj 07

Bioenergikonference i Aarhus

Den 7. maj mødtes tyske og danske eksperter fra biogasindustrien på det biomassebaserede kraftvarmeværk i Aarhus.

Bæredygtighed var på dagsordenen den 7. maj, da tyske og danske bioenergivirksomheder mødtes i Aarhus. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM) og Eksportforeningen.

Ud over forelæsninger om innovative teknologier præsenterede fem tyske virksomheder fremtidsorienterede produkter og løsninger. Arrangementet fokuserede på forskellene i bæredygtig energiproduktion samt på genvinding af affaldsrester til kraft- og varmeproduktion. I løbet af konferencen blev erfaringer udvekslet og muligheder for samarbejde diskuteret. Som afslutning på et vellykket arrangement fik deltagerne en spændende guidet tur gennem Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, og deltagerne kunne opleve grøn energi helt tæt på.

I de følgende dage mødtes de tyske virksomheder med potentielle danske forretningspartnere og diskuterede deres planer for bioenergimarkedet i Danmark.

Tilbage til listen