Er nedbruddet af den tyske økonomi afværget? Tysk erhvervsliv forventer stagnation

De tyske virksomheder forventer, at 2023 vil blive præget af stagnation og vækstafmatning. Det er resultatet af de tyske handelskamres (DIHK) landsdækkende konjunkturundersøgelse blandt ca. 27.000 tyske virksomheder. DIHK forventer stagnation og justerer således vækstprognosen for 2023 til 0,0%.

17.02.2023

Rundspørgen viser:

  • På tværs af alle sektorer vurderer ca. en tredjedel af virksomhederne (34%), at deres forretningssituation i begyndelsen af året var god.
  • Stemningen i erhvervslivet er fortsat overvejende pessimistisk. Sammenlignet med den foregående rundspørge, hvor kun 8% af de adspurgte gav udtryk for optimisme, giver dobbelt så mange virksomheder dog nu udtryk for positive forventninger til de kommende 12 måneder. Erhvervsklimaet er således stabiliseret sammenlignet med efteråret 2022 (19 point over for de tidligere 13 point). Dette er bl.a. et resultat af færre flaskehalsproblemer samt regeringens støtteforanstaltninger.
  • De tyske industrivirksomheder har, trods forbedringer, blandede forventninger til eksporten på grund af den aftagende globale vækst. 36% af virksomhederne vurderer situationen som god (sammenlignet med 33% i efterårsundersøgelsen) og 15% som dårlig (efterår: 19%).
  • De tyske virksomheder ser fortsat energi- og råvarepriserne (72%) som værende den største forretningsrisiko, mens manglen på kvalificeret arbejdskraft indtager andenpladsen (60%). Derudover peges der på lønomkostninger, den indenlandske efterspørgsel og bureaukrati som andre afgørende risici for virksomheder og tysk økonomi.

Du kan læse mere om tilstanden i de tyske virksomheder i DIHK’s første prognose for 2023 her.