AHK Dänemark
 

EU fjernsalg - salg til private. Tysk eller dansk moms?

Fjernsalg får større og større betydning i takt med udviklingen af internettet. I den forbindelse opstår spørgsmålet, hvordan salg til private over grænsen behandles momsmæssigt? Det afgørende er her, om man leverer varer for mere end et vist beløb til et andet medlemsland inden for et kalenderår.

I det europæiske fællesskab gælder for varesalg, at varen momses i det land, hvor den befinder sig fysisk ved påbegyndelse af leveringen.
Når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande, er leveringssted dog ikke i Danmark, hvis sælgeren er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Der skal derfor pålægges moms i landet, hvortil varen leveres. Ved fjernsalg forstås salg af varer fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privatperson. Sælgeren er registreringspligtig for salget, når han har overskridt en vis leveringsværdi inden for kalenderåret. I fællesskabet findes der tre forskellige grænser for leveringer til det pågældende land: 280.000 kr. for eksempelvis Danmark, Finland eller Belgien, 282.000 kr. for Portugal og 750.000 kr. for eksempelvis Tyskland, Østrig eller Luxemburg.

Eksempel:

En danske virksomhed sælger varer via internettet til en privatperson i Tyskland. Hvis omsætningen med tyske kunder i kalenderåret 2011 ligger under 750.000 kr., opkræves fortsat dansk moms. Så snart omsætningen i kalenderåret overstiger grænsen på 750.000 kr., skal virksomheden momsregistreres i Tyskland, og der skal pålægges tysk moms ved alle leveringer til tyske privatkunder. Dvs. enten 19 eller 7 pct. fra og med den dag, hvor grænsen overskrides. Momspligten gælder for resten af kalenderåret og i det følgende år, uafhængigt af, hvor mange varer, der sælges til Tyskland i det følgende år. Registreringen har ikke nogen tilbagevirkende kraft.

 

For danske kunder kan det være mest fordelagtigt at være momsregistreret i Tyskland, idet priserne er mere konkurrencedygtige. Det er tilladt at blive momsregistreret i køberens land ved det første fjernsalg til private. Danske virksomheder kan derfor momsregistreres i Tyskland, så snart der udføres fjernsalgsaktiviteter i Tyskland.


Omvendt skal tyske virksomheder være opmærksomme på den danske leveringsgrænse. Så snart en tysk virksomhed sælger varer for mere end 280.000 kr. i kalenderåret via fjernsalg til danske privatkunder, skal den tyske virksomhed momsregistreres i Danmark og fakturere med den danske momssats.

DEinternational Denmark ApS kan hjælpe danske virksomheder med momsregistrering, fakturakrav samt momsangivelse.

 

december 2011

Kontakt

Volker Becker
Tlf. 32830067
vb@handelskammer.dk


 

Dansk-Tysk Handelskammer, Kongens Nytorv 26, 3.sal, 1050 København K
Tlf.: 33 91 33 35 | Fax: 33 91 31 16 | E-mail: info@handelskammer.dk