AHK Dänemark
 

Beskatning af danske holdingselskaber

Danmark er faktisk et ganske attraktivt sted for placering af internationale holdingselskaber. Skattereglerne er ganske gunstige og såvel etableringen som den løbende administration af et holdingselskab er både nem og forholdsvis billig i Danmark. 


Danske holdingselskaber betaler ikke skat af modtagne udbytter af datterselskabsaktier og heller ikke af gevinster på sådanne. Og der skal som udgangspunkt ikke betales kildeskat til Danmark, når holdingselskaber her betaler udbytte eller renter til sine ejere. Endelig er det kun i sjældne tilfælde, at en udenlandsk aktionær vil skulle betale skat til Danmark ved likvidation af et dansk holdingselskab eller ved salg af aktier i et sådant.


Aktiegevinster. Skattefriheden gælder i første række for datterselskabsaktier. Det vil sige aktier i selskaber, hvori der ejes mindst 10 pct. af kapitalen. Skattefriheden gælder for aktier i såvel danske som udenlandske datterselskaber.


Modtagne udbytter. Ligesom gevinster på datterselskabsaktier er også udbytter af sådanne skattefri i Danmark. Der findes undtagelser. Når det gælder aktier i udenlandske selskaber er det dog i praksis kun udbytter af ikke-kontrollerende aktieposter i skattely-selskaber, som beskattes.

 

Kildeskat på udbytte. Der skal ikke indeholdes kildeskat ved udlodning af udbytte fra et dansk datterselskab til et udenlandsk moderselskab, hvis dette er hjemmehørende i et andet EU-land eller i et land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst.


Kildeskat på renter. Der skal som udgangspunkt kun indeholdes kildeskat af renter fra Danmark, der udbetales til et koncernforbundet selskab, som et hjemmehørende i et skattely.


Beskatning ved likvidation. Ved likvidation af et dansk holdingselskab, skal en udenlandsk aktionær ikke betale skat til Danmark af gevinsten på aktierne. Tilsvarende gælder i tilfælde af et salg af aktierne. Dog skal der betales skat, hvis den udenlandske aktionær er et moderselskab, der er hjemmehørende i et skattely.


International sambeskatning. Et dansk holdingselskab kan under visse betingelser vælge at blive sambeskattet med sine udenlandske datterselskaber. Skattemæssige underskud i disse kan i så fald modregnes i den danske indkomst.


Dobbeltbeskatningsoverenskomster. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med et meget betydeligt antal lande.
Øvrige omkostninger. I Danmark skal der ikke betales afgifter af nogen art i forbindelse med indskud af kapital i et nyt holdingselskab her og heller ikke ved senere kapitaludvidelser. Der skal heller ikke betales afgifter ved handel med aktier. Et dansk holdingselskab kan enten etableres ved at stifte et nyt selskab eller ved at købe aktierne i et såkaldt skuffeselskab. Begge dele kan ske hurtigt og uden store omkostninger.

 

august 2011

Kontakt

Ida Helena Gert Jensen
Skattechef & partner
Tlf. 35155313
igj@bdo.dk


 

Dansk-Tysk Handelskammer, Kongens Nytorv 26, 3.sal, 1050 København K
Tlf.: 33 91 33 35 | Fax: 33 91 31 16 | E-mail: info@handelskammer.dk