AHK Dänemark
 

”Vinterdæk” på tyske veje

Lovkonkretisering medfører opstramning af regler og bøder i Tyskland. Fremover er det udtrykkeligt forbudt at køre med sommerdæk på tyske veje, når der er glat pga. isslag, is, sne, slud, eller rimfrost.

Den tyske færdselslov (StVO/”Strassenverkehrsordnung”) er blevet ændret med virkning fra den 4. december 2010. Denne artikel belyser de helt grundlæggende regler på området.

Pligter for biler
Ved disse vejrkonditioner skal biler være udstyret med vinter- eller helårsdæk, som har betegnelsen ”M+S” trykt på dækkets side. Vil man være sikker på, at de pågældende M+S dæk er vinteregnede, skal man se efter et lille bjerg-piktogram med et iskrystal i midten (”three peak mountain”) ved siden af den almindelige M+S betegnelse. Det er ikke nok at montere to vinterdæk på bilens drive-aksel. Kører man på trods af vintervejret alligevel med sommerdæk på tyske veje og havner i en kontrol, så koster det som udgangspunkt 40,00 €. Har man pga. sine sommerdæk hindret andre bilister på vejen, så er straffen 80,00 €. Derudover bliver i begge tilfælde registreret et point i den tyske ”Verkehrssünderdatei” i Flensborg, som er den tyske udgave af et ”klip i kørekortet”. For langt de fleste danske privatpersoner er dette ”klip” dog rimelig ufarligt, idet kørekortet først bliver indkasseret ved 18 point. Kører man dog regelmæssigt i Tyskland – f.eks. erhvervsmæssigt - og har overtrådt færdselsloven adskillige gange, så kan man ret hurtigt nå 18 point. Det skal tilføjes, at det er bilens chauffør, som er ansvarlig for at køre med de tilladte dæk og som skal betale straffen, hvis reglerne bliver overtrådt, ikke bilens ejer.

Pligter for lastbiler / busser i fartøjsklasserne M2, M3, N2 og N3
Ved fartøjer i klasserne M2, M3, N2 og N3 er det nok, når drive-akslen er udstyret med M+S vinterdæk, idet de typiske dæk i disse fartøjsklasser allerede er egnet til helårskørsel. Også her er chaufføren ansvarlig for, at de tilladte dæk er monteret.

Sommerdæk og konsekvenser ved færdselsuheld i vintervejr
Bliver man med sommerdæk på bilen involveret i et færdselsuheld under vinterlige forhold i Tyskland, så kan det have en del konsekvenser: Under en retssag kan man – afhængigt af de konkrete omstændigheder - risikere at blive anset som medskyldig i ulykken, idet ens egen bil ikke har været udsyret med de korrekte dæk. Det betyder, at man ikke kan kræve fuld erstatning fra modparten, man skal derimod betale en del af skaderne (og procesomkostningerne) af egen lomme.


Man risikerer også en kedelig overraskelse iht. sin kaskoforsikring: Har man f.eks. beskadiget en anden bil på vejen, fordi man ikke kunne standse sin egen bil med sommerdæk pga. sne og is, så dækker ens egen forsikring normalt modpartens skader. Anmodningen om kaskodækning for skader på ens egen bil kan dog medføre fuld eller delvis afvisning, såfremt forsikringen vurderer, at kørsel med sommerdæk i den konkrete situation har været en grov uagtsom forsømmelse, som medfører at forsikringen nægter betalingen.

Kontakt

Rechtsanwalt Johannes Leipold
Tlf. 87 27 11 00
jle@dahllaw.dk


 

Dansk-Tysk Handelskammer, Kongens Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K
Tlf.: 33 91 33 35 | Fax: 33 91 31 16 | E-mail: info@handelskammer.dk