Juridisk rådgivning

Erhvervsaktiviteter i Tyskland, kræver – selv i disse harmoniseringstider – et indgående kendskab til de tyske love og regler.

Vi rådgiver Dem i alle spørgsmål, der måtte opstå vedrørende udøvelse af virksomhed i Tyskland, hvad enten det drejer sig om etablering af nye forretningskontakter, pleje og optimering af eksisterende forretningsforbindelser eller afvikling af aktiviteter.

Vi kan bl.a. tilbyde danske virksomheder, der driver eller ønsker at drive forretning i Tyskland:

  • rådgivning vedrørende kontrakter med tyske forretningspartnere (fra udarbejdelse af første aftaleudkast til underskrift, samt senere tilpasning og eventuel afvikling af aftaler)
  • rådgivning i forbindelse med etablering i Tyskland (distributionsformer, undersøgelse af krav vedrørende tilladelser og godkendelser m.m.samt stiftelse af selskaber)
  • udarbejdelse af legal opinions om enkeltstående juridiske spørgsmål
  • inddrivelse af fordringer hos tyske debitorer
  • konfliktløsning og rådgivning med henblik på at undgå omkostningskrævende retssager
  • formidling af advokat til sager ved tyske domstole

og meget mere.

Priser
Rådgivning hos Dansk-Tysk Handelskammer: 1500,- kr. / 1300,- kr. (medlemmer) pr. time.

Vi står altid til rådighed for en samtale, uanset om der er tale om danske eller tyske juridiske problemstillinger.

De er altid velkommen til at kontakte os!

Jana Behlendorf

Leder Legal & Tax
T 32 83 00 82
jb(at)handelskammer.dk

Volker Becker

Skatterådgivning
Juridisk rådgivning
Momsservice
vb(at)handelskammer.dk 

Monika Höhn

Fiskalvertretung
Rechtsberatung

mh(at)handelskammer.dk