Legal & Tax-netværk

Juridiske eller skattemæssige spørgsmål kræver ofte ekspertviden. For at sikre vores medlemmer og kunder en højt kvalificeret rådgivning, arbejder vi sammen med en række udvalgte dansktalende advokater, skatterådgivere og revisorer i vores Legal & Tax netværk. Vurderer vi, at der er behov for specialviden, videresender vi din forespørgsel til en af vores partnere, som laver et skræddersyet tilbud på løsningen af din opgave. Er du indforstået med tilbuddet, foregår opgaveløsningen og den videre korrespondance direkte med vores partner.

Tyskland

Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København og Hamborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 40 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP. 

BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og  mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.

Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 25 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner i Tyskland. Medarbejderne taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab, selvangivelser samt assistance ved skatterevision. Dantax er vores tyske partner for små og mellemstore virksomheder.

Focus Advokater P/S og den tyske filial i Hamburg, Dänische Advokaten, rådgiver danske og tyske kunder i alle juridiske spørgsmål i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter mellem Tyskland og Danmark. Rådgivningen sker på baggrund af en indgående indsigt i begge landes kulturer og sprog kombineret med den nødvendige juridiske ekspertise. Rådgivningen foregår naturligvis på både dansk og tysk, og advokaterne har møderet både for danske og tyske domstole. Focus Advokater P/S er et af de ældste og største selvstændige advokatfirmaer uden for København beliggende midt i Danmark, i Odense på Fyn. Dänische Advokaten, filialen i Hamburg, blev grundlagt i 1975 og er således den første danske filial af et dansk advokatfirma i Hamborg. Udover kontoret i Hamborg har Focus Advokater også kontorer i Kolding og i København. Focus Advokater P/S rådgiver danske og tyske klienter inden for alle relevante erhvervsområder.

Danmark

Advokatfirmet DAHL er det største advokatfirma i provinsen med 200 medarbejdere, heraf 100 jurister, fordelt på kontorer i Esbjerg, Herning, Viborg, ligesom DAHL har en afdeling i København. DAHL leverer full-service rådgivning til en lang række virksomheder, offentlige myndigheder og private. DAHL er vores partner for retsområderne selskabsret samt forsikrings- og transportret.

Grant Thornton er en førende danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed med mere end 175 erfarne medarbejdere. Firmaet beskæftiger sig med alle relevante problemstillinger hos primært den ejerledede virksomhed og har mangeårig erfaring i revision og regnskab for tyske virksomheder. I samarbejde med Revitax, som er specialiseret i international skatte- og momsrådgivning, kan Grant Thornton løse alle revisions- og rådgivningsopgaver samt føre skatte- og afgiftssager i alle instanser inden for såvel det administrative  rekurssystem som ved domstolene. Grant Thornton er vores partner for små og mellemstore virksomheder i Danmark med fokus på person- og selskabsbeskatning.

Med over 220 medarbejdere og mere end 60 års erfaring er Horten Advokatpartnerselskab en af de førende danske full-service advokatvirksomheder. Horten yder juridisk rådgivning til danske og internationale virksomheder og offentlige myndigheder. Som full-service advokatvirksomhed med en international profil rådgiver Horten inden for alle juridiske specialer om såvel strategiske som operative spørgsmål. Horten har også en German Desk, der består af både danske og tyske advokater, og som gennem årene har bistået tyske virksomheder i forbindelse med deres aktiviteter i Danmark – og omvendt. Som følge af vores kendskab til begge landes retssystemer, sprog, kulturer og traditioner kan Horten på bedste vis rådgive danske virksomheder i Tyskland og tyske virksomheder i Danmark om juridiske forhold. Horten er vores partner inden for E-Commerce, markedsføringsret og IP/IT samt grønlandske retsforhold. 

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er et nationalt og regionalt rådgivnings- og revisionsfirma med selvstændige kontorer i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus. Vi er placeret solidt i det lokale og regionale, og vi er kendt som et kompetent revisionsfirma tæt på kunderne. Vi beskæftiger ca. 220 medarbejdere, heraf ca. 30 statsautoriserede revisorer, og sætter en ære i at levere engageret og loyal service. Vi har en række tysktalende medarbejdere. Vi er en moderne servicevirksomhed, som tilbyder alle ydelser inden for en revisors naturlige arbejdsområder, herunder især revision, regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning, økonomistyring og anden økonomisk rådgivning. Vores ydelser efterspørges af erhvervsdrivende, institutioner, offentlige virksomheder og enkelt personer. Som kunde hos os Martinsen du altid en fast kontaktperson i et team af medarbejdere, der sørger for at levere de af jer ønskede ydelser. Du ved derfor altid hvem du kan tage kontakt til.

NJORD Law Firm er en advokatvirksomhed med  aktiviteter i den nordiske/baltiske region og Nordeuropa, herunder især Tyskland. NJORD rådgiver erhvervsklienter inden for alle retsområder og brancher. Firmaets afdeling German Nordic Legal i København består af flere tysktalende medarbejdere, som har omfattende erfaring i løsningen af dansk-tyske opgaver. NJORD er vores partner for retsområderne entreprise & udbud, skattesager, life sciences og energi.

Sønderjyllands Revision har i over 75 år rådgivet virksomheder i det dansk-tyske grænseområde fra vores kontorer i Padborg, Aabenraa og Sønderborg. Vores kernekompetence er vores engagement! Vi rådgiver  og sparrer med virksomhedens ejer om struktur, forretningsudvikling, køb og etablering af virksomhed. Vi er statsautoriserede revisorer med bredt kendskab til skatte- og momsret, og tilbyder alt inden for revision og bogføring til regnskabsudarbejdelse. Vores eksperter rådgiver både på dansk og tysk. 

Jana Behlendorf

Leder Legal & Tax
T 32 83 00 82
jb(at)handelskammer.dk