Vores services

Juridisk rådgivning

Vi rådgiver Dem i alle spørgsmål, der måtte opstå vedrørende udøvelse af virksomhed i Tyskland, hvad enten det drejer sig om etablering af nye forretningskontakter, pleje og optimering af eksisterende forretningsforbindelser eller afvikling af aktiviteter.

Læs mere

Skattemæssig assistance

Dansk-Tysk Handelskammer kan tilbyde skattemæssig assistance i forbindelse med fysiske personers til- og fraflytning, ind- og udstationering, spørgsmål vedrørende begrænset og ubegrænset skattepligt, social sikring, etablering af virksomhed, herunder valg af selskabsform, undgåelse af dobbeltbeskatning og samspillet mellem dansk og tysk skattelovgivning, både før og efter etableringen/påbegyndelse af arbejdsaktiviteten.

Læs mere

Momsservice

Dansk-Tysk Handelskammer hjælper danske virksomheder med at opfylde deres momsforpligtelser i Tyskland, og vi yder assistance ved ansøgning om refusion af moms fra alle EU-lande.

Læs mere

Selskabsrapporter og årsregnskaber

Dansk-Tysk Handelskammer tilbyder selskabsrapporter og årsregnskaber for danske og tyske virksomheder.

Læs mere

Jana Behlendorf

Leder Legal & Tax
T 32 83 00 82
jb(at)handelskammer.dk

Volker Becker

Skatterådgivning
Juridisk rådgivning
Momsservice
vb(at)handelskammer.dk 

Monika Höhn

Momsservice
Juridisk rådgivning
mh(at)handelskammer.dk