Fuldstændighedserklæring

Siden 2008 gælder der en skærpet kontrol med produktansvaret. Salgsemballagen skal indberettes både til de enkelte indsamlingsselskaber (duale system) og til det fælles emballageregister hos DIHK: VE-Register.

De indsamlingssystemer skal indberette til det fælles emballageregister, hvad deres kontraktpartnere (leverandører) har forbrugt af salgsemballage under henvisning til CVR-nummer og antal kg emballage.
Under samme CVR-nummer skal leverandørerne registrere sig hos det fælles emballageregister og indsende en såkaldt fuldstændighedserklæring om forbruget af salgsemballage, signeret af en revisor med særlig tysk beføjelse.

Fuldstændighedserklæringen skal indsendes senest den 1. maj i efterfølgende år.

Følgende bagatelgrænser gælder for fuldstændighedserklæringen:

  • > 80 tons glas
  • > 50 tons papir / pap / karton  
  • > 30 tons plast / laminat / hvidblik / aluminium

Hvis de årlige emballagemængder overskrider disse bagatelgrænser for mindst én af kategorierne, skal firmaet registrere sig i det fælles emballageregister og indsende en bekræftet fuldstændighedserklæring om det samlede emballageforbrug til Tyskland.

I den forbindelse kan Dansk-Tysk Handelskammer mod et honorar sørge for alle formaliteterne, inkl. revisorerklæringen og fuldstændighedserklæring.

Katrin Herholdt

Leder emballage- & miljøservice
T 32 83 00 66
kh(at)handelskammer.dk

Irma Hadzovic

Emballage- & miljøservice
T 33 41 10 43
ih@handelskammer.dk