Servicepakken for emballage til Tyskland og Østrig

Danske virksomheder med eksport til Tyskland og Østrig kan gøre brug af Kammerets servicepakke for emballager. For ét år ad gangen varetager vi firmaets interesser over for indsamlingssystemerne (duale systemer) og sikrer, at alle paragraffer og formaliteter bliver overholdt.

Servicepakken omfatter:

 • Registrering hos indsamlingssystemet (duale system)
 • Sikring at den tyske og østrigske lovgivning bliver overholdt
 • Rådgivning omkring emballage i Tyskland og Østrig
 • Korrekt sondring mellem salgs- og transportemballage
 • Nøjagtig afgiftsberegning af den enkelte emballage
 • Vejning og kategorisering af emballagetyper
 • Indberetning af emballagemængder
 • Udfærdigelse af årsopgørelse 
 • Sikkerhed for, at alle frister bliver overholdt
 • Administration af regninger, rykker og lignende
 • Opdatering og rådgivning ved lovgivningsændringer

Kontakt os for et tilbud for netop dit firma, så at I er sikre på at overholde alle bestemmelser i den tyske miljølovgivning!

Katrin Herholdt

Leder emballage- & miljøservice
T 32 83 00 66
kh(at)handelskammer.dk

Irma Hadzovic

Emballage- & miljøservice
T 33 41 10 43
ih@handelskammer.dk