UPDATE

UPDATE er en service til medlemmer af Dansk-Tysk Handelskammer. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om det tyske marked, udviklingen i dansk-tysk samhandel, juridiske forhold og meget mere. UPDATE udkommer 8-10 gange årligt og indeholder som noget ekstra information om Handelskammers aktuelle arrangementer og nyeste tilbud.

Nyeste udgave

Peter Hoffmann

Marketing & Communications Manager
T 33 41 10 44
ph@handelskammer.dk